Gospodarz terenu Polna-2

Wobec złożonej rezygnacji gospodarza terenu Polna-2, od nowego sezonu działkowego 2023r. poszukuje sie chętnego do pracy jako gospodarza tego terenu. Bliższych informacji udzieli Zarząd ROD im. Tadeusza Kościuszki w Kluczborku …

Drodzy działkowicze – rok 2022

Drodzy działkowicze; rok 2022 jest trzecim rokiem ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych, a także rokiem obowiązkowego selektywnego składowania odpadów (śmieci) z terenów niezamieszkałych (czyli naszych działek). Obowiązuje nas Uchwała Rady Miasta nr XXXI/482/21 …