Drodzy działkowicze – rok 2022

Drodzy działkowicze; rok 2022 jest trzecim rokiem ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych, a także rokiem obowiązkowego selektywnego składowania odpadów (śmieci) z terenów niezamieszkałych (czyli naszych działek). Obowiązuje nas Uchwała Rady Miasta nr XXXI/482/21 R.M. w Kluczborku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Będzie w naszym życiu trudnym rokiem wymagającym wielu wyrzeczeń w związku z istniejącą w dalszym ciągu pandemią – Covid-19. W związku z tym stanem rzeczy starajmy się w reżimie sanitarnym umiejętnie wykorzystać formy aktywnego wypoczynku na posiadanej działce, poprawiając sobie nastrój i samopoczucie.

Życzy: Zarząd ROD-Kluczbork