Zawiadomienie o odłączeniu prądu

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd R O D Kluczbork INFORMUJE:

działkowiczów którzy nie opłacił za zużycie prądu w 2023r. do 15.12.2023r. będą mieli odłączony prąd na 10.01.2024r.

Ponowne włączenie prądu nastąpi po wpłacie 50 zł w kasie działkowca. Uchwała wD z 2017r.

Zarząd R O D – 06.01.2024r.