Adres:
Rodzinny Ogród Działkowy im. Tadeusza Kościuszki w  Kluczborku
ul. Dworcowa 1
46-200 Kluczbork
tel. +77 418 15 85
nr. rachunku bankowego:
BS Wołczyn o/Kluczbork  52 8876 0009 0030 1022 2000 0001
rod1kluczbork@interia.pl    biuro ROD
kluczborkogrody1@wp.pl   biuro ROD (pokój nr 1)
kluczborkogrody@wp.pl     kasa, administrator
linki do jednostek nadrzędnych:
 
 
 
Szybki sposób na opłaty działkowe:
 
WAŻNE
 
Aby dokonać płatności związanych z użytkowaniem działki, dzwonimy lub piszemy na wskazane powyżej kontakty, następnie postępujemy zgodnie z otrzymanymi informacjami (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy o RODO) – musimy podać do zarządu adres poczty e-mail, aby można było zidentyfikowac działkowca posiadającego tytuł prawny do działki tak aby odpowiedź trafiła tylko do osoby zainteresowanej, będącej członkiem PZD lub dzierżawcą.