Gospodarz terenu Polna-2

Wobec złożonej rezygnacji gospodarza terenu Polna-2, od nowego sezonu działkowego 2023r. poszukuje sie chętnego do pracy jako gospodarza tego terenu. Bliższych informacji udzieli Zarząd ROD im. Tadeusza Kościuszki w Kluczborku …

Drodzy działkowicze – rok 2022

Drodzy działkowicze; rok 2022 jest trzecim rokiem ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych, a także rokiem obowiązkowego selektywnego składowania odpadów (śmieci) z terenów niezamieszkałych (czyli naszych działek). Obowiązuje nas Uchwała Rady Miasta nr XXXI/482/21 …

Nowe godziny pracy kasy

Wychodząc na przeciw postulatom działkowcom, zarząd ROD informuje, że od dnia 8 grudnia br. uruchamia kasę Ogrodu. Godziny pracy jak dotychczas 15 – 18 w każdy wtorek i środę. Przypominamy …

Wnoszenie opłat ogrodowych

I N F O R M A C J A Dnia 30.06 (CZERWCA) upłynął termin wnoszenia opłat OGRODOWYCH § 83 pkt. 2 Regulaminu ROD. Działkowiec wnosi opłaty ogrodowe jednak nie później niż …

Luzowanie obostrzeń

U W A G A W związku z luzowaniem obostrzeń dotyczących pracy biur Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na podstawie wytycznych Okręgu Opolskiego PZD informujemy, że z dniem 12.05.2020 roku zostały otwarte …