UWAGA
Wychodząc na przeciw postulatom działkowcom, zarząd ROD informuje, że od dnia 8 grudnia br. uruchamia kasę Ogrodu. Godziny pracy jak dotychczas 15 – 18 w każdy wtorek i środę. Przypominamy o używaniu masek, zachowaniu odległości, dezynfekcji dłoni.

Z uwagi na istniejący poważny stan epidemiczny na terenie całego kraju związany z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz przed nałożeniem się sezonu grypowego, ograniczając możliwość bezpośrednich kontaktów związanych z osobistymi wizytami w Domu działkowca, zarząd po doświadczeniach z pierwszej fali zakażeń, uruchomił zdalne dyżury administracji ROD oraz kasy ogrodowej. Wszelkich informacji uzyskać można będzie pod dotychczasowym numerem telefonu i adresami poczty elektronicznej a spraw związanych z płatnościami za zużytą energię elektryczną pod dodatkowym numerem telefonu widocznym na ogłoszeniu obok.
Wszystkim Działkowiczom, ich rodzinom, przyjaciołom, znajomym bliższych i dalszych dużo zdrowia, hartu ducha i nie poddawania się chorobom życzy zarząd.

I N F O R M A C J A
Dnia 30.06 (CZERWCA) upłynął termin wnoszenia opłat OGRODOWYCH § 83 pkt. 2 Regulaminu ROD. Działkowiec wnosi opłaty ogrodowe jednak nie później niż do 30 czerwca.
Nie  wniesienie przez działkowicza opłat ogrodowych w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych od należnosci uchwalonych przez walne zebranie(Konferencję delegatów). Brak opłaty za użytkowaną działkę może być podstawą do wszczęcia postępowania w wypowiedzenie umowy dzierżawy działki (§ 17 Ust.1 pkt.3 Regulaminu ROD)

U W A G A
W związku z luzowaniem obostrzeń dotyczących pracy biur Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na podstawie wytycznych Okręgu Opolskiego PZD informujemy, że z dniem 12.05.2020 roku zostały otwarte biuro zarządu i kasa ogrodu. Dni i godziny ich funkcjonowania pozostają dostępne na dotychczasowych zasadach tj. wtorek i środa od godziny 15.00 do 18.00. Jednocześnie informujemy, że dotychczas czynny kontakt pod n-rem telefonu 690 022 039 został wyłączony. Informacje związane z opłatami dostępne są nadal pod n-rem 77 418 15 85 i poczty
e-mail; kluczborkogrody@wp.pl oraz rodkluczbork@rodkluczbork.pl