Drodzy działkowicze

Drodzy działkowicze; rok 2021 jest drugim rokiem ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych, a także rokiem obowiązkowego selektywnego składowania odpadów (śmieci) z terenów niezamieszkałych (czyli naszych działek). Będzie w naszym życiu trudnym rokiem wymagającym wielu wyrzeczeń w związku z istniejącą w dalszym ciągu pandemią – Covid-19. W związaku z tym stanem rzeczy starajmy się w reżimie sanitarnym umiejętnie wykorzystać formy aktywnego wypoczynku na posiadanej działce, poprawiając sobie nastrój i samopoczucie.

Życzy: Zarząd ROD-Kluczbork