Luzowanie obostrzeń

U W A G A
W związku z luzowaniem obostrzeń dotyczących pracy biur Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na podstawie wytycznych Okręgu Opolskiego PZD informujemy, że z dniem 12.05.2020 roku zostały otwarte biuro zarządu i kasa ogrodu. Dni i godziny ich funkcjonowania pozostają dostępne na dotychczasowych zasadach tj. wtorek i środa od godziny 15.00 do 18.00. Jednocześnie informujemy, że dotychczas czynny kontakt pod n-rem telefonu 690 022 039 został wyłączony. Informacje związane z opłatami dostępne są nadal pod n-rem 77 418 15 85 i poczty
e-mail; kluczborkogrody@wp.pl oraz rodkluczbork@rodkluczbork.pl